Warning: include(/home/eng123/public_html/angielski/administrator/modules/javascript.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/eng123/public_html/angielski/index.php on line 10

Warning: include(/home/eng123/public_html/angielski/administrator/modules/javascript.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/eng123/public_html/angielski/index.php on line 10

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/eng123/public_html/angielski/administrator/modules/javascript.php' for inclusion (include_path='.') in /home/eng123/public_html/angielski/index.php on line 10
 RODO - SJO Bielany

Szkoła On-Line

Słownik

Word

 To: 

Langtolang Dictionary

RODO
Wtorek, 18 Wrzesień 2018
  1. Administratorem danych osobowych Ucznia jest Szkoła Języków Obcych Joanna Pysiewicz, ul. Ogrodowa 64/6, 55-040 Bielany Wrocławskie.

2.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja niniejszej umowy (wzór umowy dostępny w siedzibie szkoły) oraz zgoda Ucznia.

3.    Szkoła będzie przetwarzać dane Ucznia przede wszystkim w celu realizacji umowy, a także przesyłania informacji handlowych i marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu końcowych urządzeń telekomunikacyjnych.

4.    Dane Ucznia będą przetwarzane wyłącznie przez osoby zatrudnione w Szkole Języków Obcych Joanna Pysiewicz i nie będą udostępniane podmiotom trzecim w tym organizacjom międzynarodowym.

5.    Dane Ucznia przechowywane będą w formie papierowej i elektronicznej.

6.    Dane Ucznia będą przetwarzane przez czas trwania niniejszej tj. do czasu wywiązania się z umowy przez obie strony.

7.    Dane Ucznia będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w wybranym kursie nauki języka lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających ze świadczenia usługi edukacyjnej. Natomiast dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą ,przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

8.     Uczeń ma prawo do wycofania zgody do przetwarzania danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych i marketingowych – wtedy wykorzystanie danych osobowych ograniczy się do realizacji postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych.

9.    Uczeń ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

10. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych.

11. Podpisanie umowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Ucznia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

12. Uczeń ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Mapa strony
RocketTheme Joomla Templates